วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัมนาการตลาดสปา ภูเก็ต
สัมนาการตลาดสปา ภูเก็ต

นายสมพงศ์ อ่อนประเสริฐ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดอบรมสัมนา การบริหารจัดการตลาด สปาและนวดแผนไทย
ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะเศรษฐกิจการค้าจังหวัด โดยได้รับเกียรติ์จาก ศรี ยัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี เอิร์ต สายสว่าง อดีตนายกประชาสัมพันธ์โรงแรม แห่งประเทศไทย
นภารัตน์ ศรีละพันธ์ กรรมการผู้จัดการสปาพลัส จำกัด ภาคิน พลอยภิชา นายกไทยล้านนา สปา จังหวัดเชียงใหม่
วิเชียร จูฑะมงคล นายกสมาคมสปา ภูเก็ต เป็นวิทยกรบรรยายให้ผู้ประกอบการธุระกิจสปา ในจังหวัดภูเก็ตและ
จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ ร่วมสมานา 100 องค์กรในโรงแรมเมอร์ลิน ภูเก็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น